Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 9 listopada 2016 | Ogłoszenia

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

– Antoniówka numerem 167 o powierzchni 1,00 ha, cena wywoławcza 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);

– Komarów Osada numerem 523 o powierzchni 0,13 ha, cena wywoławcza  20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

– Komarów Osada numerem 524 o powierzchni 0,11 ha, cena wywoławcza 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Pełna treśc ogłoszenia dostępna pod adresem: http://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1107074

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content