Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych

utworzone przez | 4 listopada 2016 | Ogłoszenia

 WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na najem lokali użytkowych, wymienionych w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 05.10.2016 r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanych przy ul. Rynek 12, w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie. KW ZA1T/00057609/5 Obręb geodezyjny Nr 9, działka oznaczona Nr 720.

Powierzchnia lokali przeznaczonych do wynajmu wynosi 343,10m2 na piętrze budynku oraz 444,80 m2 w pomieszczeniach piwnicy. Lokale wyposażone są w instalację energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z kotłownią gazową, instalację telefoniczną z dostępem do internetu, windą osobową. Pomieszczenia na piętrze posiadają oprzyrządowanie do łóżek szpitalnych, instalację przyzywową. Pomieszczenia piwnicy posiadają pomieszczenia z zapleczem kuchennym, windą towarową.

Cena wywoławcza do przetargu na lokale na piętrze wynosi 8,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej netto. Minimalne postąpienie – 1,00 zł.

Cena wywoławcza do przetargu na lokale w piwnicy wynosi 1,50 zł za 1m2 powierzchni użytkowej netto. Minimalne postąpienie – 0,05 zł.

Do wynegocjowanych stawek czynszu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokość tj., 23%.

Czynsz płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Umowa może być zawarta na okres 10 lat.

Stawka czynszu nie obejmuje energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i płynnych, podatku od nieruchomości, opłat za zużyta wodę. Przedmiotowe koszty najemca będzie ponosił dodatkowo po zawarciu stosownych umów i złożeniu deklaracji.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 listopada 2016 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 9.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1105993

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content