Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

utworzone przez | 23 grudnia 2015 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, wymienionego w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu z dnia 20.11.2015 r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanego przy ul. Rynek 35/2, na przystanku autobusowym w Komarowie-Osadzie. KW ZA1T/000444113/0 Obręb geodezyjny Nr 9, arkusz mapy 1, działka oznaczona Nr 629/4.
Powierzchnia lokalu wynosi 12,00m2, wyposażone w instalację energii elektrycznej.
Cena wywoławcza 15,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej netto.
Minimalne postąpienie – 1,00 zł.
Czynsz płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Stawka czynszu nie obejmuje energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i podatku od nieruchomości. Przedmiotowe koszty najemca będzie ponosił dodatkowo po zawarciu stosownych umów i złożeniu deklaracji.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 grudnia 2015 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 17.
Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi 432,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa złote 00/100), co stanowi 20 % rocznego czynszu uiszczanego z przedmiotowego lokalu liczonego od ceny wywoławczej bez podatku VAT.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada PBS Zamość O/Komarów Nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001, najpóźniej 1 dzień przed przetargiem tj. do dnia 28 grudnia 2015 roku. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet wpłaty czynszu, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone, na podane przez uczestnika przetargu konto.
W przypadku nie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.
                                                                Wójt Gminy
                                                                mgr Wiesława Sieńkowska

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content