Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 19 października 2016 | Ogłoszenia

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

– Antoniówka numerem 583 o powierzchni 0,51 ha, cena wywoławcza 13.920,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych);

– Komarów Wieś numerem 53 o powierzchni 0,47 ha, cena wywoławcza  10.900,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych);

– Komarów Osada numerem 927 o powierzchni 0,69 ha, cena wywoławcza 61.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

– Komarów Osada numerem 931 o powierzchni 0,33 ha, cena wywoławcza 9.900,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych);

– Śniatycze numerem 1030 o powierzchni 0,25 ha, cena wywoławcza 20.900,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych);

– Śniatycze numerem 1031 o powierzchni 0,25 ha, cena wywoławcza 20.900,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych).

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:

 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content