OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

utworzone przez | 21 stycznia 2016 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

O naborze na stanowisko psychologa do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi (umowa zlecenie)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie poszukuje osoby                              na stanowisko psychologa  do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka                          w wieku 2,5 lat z zaburzeniami psychicznymi (autyzm).

Zakres czynności – terapia psychologiczna

Charakter umowy : umowa zlecenie (10 godz./tydzień).

Okres obowiązywania umowy :2016 r.

Miejsce wykonywania umowy : w miejscu zamieszkania dziecka, tj. teren gminy Komarów-Osada.

Osoby wykonujące SUO powinny spełniać wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz. 1598 z 2005).

Niezbędne wymagania :

 -umiejętność skutecznego komunikowania się

-umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta

-spostrzegawczość, podzielność uwagi

-odporność na trudne sytuacje, stres  

Oferta powinna zawierać :

1.Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)

2.Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacje i doświadczenia.

3.Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

5.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie , ścigane z oskarżenia publicznego)

7.Ofertę cenową za 1 godzinę świadczenia usług (netto i brutto). 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 27 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu ) na adres :

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada (telefon  84 6163122)

 

Komarów-Osada dn.  21.01.2016 r.

  

 

                                                                                             p.o. Kierownika

                                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                         w Komarowie-Osadzie

                                                                                        Marzanna Mikuła

                                                                                     Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content