Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 3 sierpnia 2015 | Ogłoszenia

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki,szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Komarów-Osada na rok 2015 Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Komarów-Osada do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Kandydatury można zgłaszać w terminie do 17 sierpnia 2015 roku na formularzu stanowiącym załącznik do zamieszczonego niżej zarządzenia.

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

mgr Wiesława Sieńkowska

Więcej informacji pod adresem: http://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=980855

Skip to content