Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 3 sierpnia 2015 | Ogłoszenia

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki,szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Komarów-Osada na rok 2015 Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Komarów-Osada do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Kandydatury można zgłaszać w terminie do 17 sierpnia 2015 roku na formularzu stanowiącym załącznik do zamieszczonego niżej zarządzenia.

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

mgr Wiesława Sieńkowska

Więcej informacji pod adresem: http://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=980855

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content