Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 3 sierpnia 2015 | Ogłoszenia

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki,szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Komarów-Osada na rok 2015 Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Komarów-Osada do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Kandydatury można zgłaszać w terminie do 17 sierpnia 2015 roku na formularzu stanowiącym załącznik do zamieszczonego niżej zarządzenia.

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

mgr Wiesława Sieńkowska

Więcej informacji pod adresem: http://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=980855

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W załączeniu komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanych ochronnych szczepieniach lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Wiosna, ach to Ty!

21 marca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie  powitali Wiosnę. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Samorządności. Uczniowie z klas VIII spróbowali swoich sił w roli nauczycieli oraz pracowników szkoły i...

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – rozstrzygnięty Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

21 marca 2023 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 14 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Turniej składał się z...
Skip to content