Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 26 października 2016 | Ogłoszenia

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, art. 39 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

 – Antoniówka numerem 576 o powierzchni 0,54 ha, cena wywoławcza 11.250,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);

– Komarów Wieś numerem 121/8 o powierzchni 0,33 ha, cena wywoławcza  7.425,00 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych);

– Komarów Wieś numerem 104/4 o powierzchni 0,84 ha, cena wywoławcza 16.200,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych);

– Janówka numerem 140/6 o powierzchni 0,0659 ha, cena wywoławcza 1.462,50 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote 50/100);

– Janówka numerem 140/8 o powierzchni 0,2128 ha, cena wywoławcza 4.725,00 złotych (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych).

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1104113

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W załączeniu komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanych ochronnych szczepieniach lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Wiosna, ach to Ty!

21 marca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie  powitali Wiosnę. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Samorządności. Uczniowie z klas VIII spróbowali swoich sił w roli nauczycieli oraz pracowników szkoły i...

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – rozstrzygnięty Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

21 marca 2023 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 14 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Turniej składał się z...
Skip to content