Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 26 października 2016 | Ogłoszenia

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, art. 39 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

 – Antoniówka numerem 576 o powierzchni 0,54 ha, cena wywoławcza 11.250,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);

– Komarów Wieś numerem 121/8 o powierzchni 0,33 ha, cena wywoławcza  7.425,00 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych);

– Komarów Wieś numerem 104/4 o powierzchni 0,84 ha, cena wywoławcza 16.200,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych);

– Janówka numerem 140/6 o powierzchni 0,0659 ha, cena wywoławcza 1.462,50 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote 50/100);

– Janówka numerem 140/8 o powierzchni 0,2128 ha, cena wywoławcza 4.725,00 złotych (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych).

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1104113

 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content