Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

  • Sekretariat

 

Wójt Gminy Komarów-Osada zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”. 

Informacje i dokumenty związane z procesem opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” prezentowane będą na stronie Gminy Komarów-Osada pod adresem: www.komarow.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Komarów-Osada pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

 

 

W załączeniu:

- Treść Obwieszczenia Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” 

- Uchwała Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030", w tym trybu konsultacji

- Nowa Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada!!! - wypełnij ankietę Zaproszenie do udziału w badaniach ankietowych wraz z ankietą - Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

- Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

  

 
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30