Od 1 lipca 2021 r. – nowy obowiązek właścicieli nieruchomości – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

utworzone przez | 28 lipca 2021 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej. Wówczas wydrukowany i wypełniony dokument należy przesłać listownie albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Formularze deklaracji do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq (Formularz A – budynki i lokale mieszkalne, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne).

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niewypełnienie obowiązku w ustalonym terminie grozi grzywna.

Na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła lub spalania paliw, które zostało uruchomione przez 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji można uzyskać:

https://zone.gunb.gov.pl/

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

djembed

 Klauzula Informacyjna 

„Dotacje dla rolnictwa” bezpłatny webinar informacyjny

W załączeniu zaproszenie dla rolników do udziału w webinarium „Dotacje dla rolnictwa”, które odbędzie się 1 lutego 2023 r. Agenda spotkania

Laurki na Dzień Babci i Dziadka

Konkurs na „Laurkę dla Babci i Dziadka”  organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury został już rozstrzygnięty. Wpłynęło 19 kolorowych laurek, które zachwyciły nas pomysłowością i oryginalnością. Dzieci wykazały się  precyzją wykonania i szerokim wachlarzem...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.  

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w...
Skip to content