Od 1 lipca 2021 r. – nowy obowiązek właścicieli nieruchomości – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

utworzone przez | 28 lipca 2021 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej. Wówczas wydrukowany i wypełniony dokument należy przesłać listownie albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Formularze deklaracji do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq (Formularz A – budynki i lokale mieszkalne, Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne).

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niewypełnienie obowiązku w ustalonym terminie grozi grzywna.

Na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła lub spalania paliw, które zostało uruchomione przez 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji można uzyskać:

https://zone.gunb.gov.pl/

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

djembed

 Klauzula Informacyjna 

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski. W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content