Obwieszczenie z art. 10 KPA

utworzone przez | 26 maja 2008 | Ogłoszenia

Komarów-Osada, 2008-05-23

RGO.III.7624-2/08

OBWIESZCZENIE

W związku z prowadzonym przez Wójta Gminy Komarów-Osada postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 110915L i 110916L w miejscowości Wolica Śniatycka o długości 2474,75 m, stosownie do art. 10 KPA, informuję, że stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji organ jest zobowiązany do umożliwienia stronom wypowiedzenia się o zebranych dowodach i materiałach oraz zgłoszonych żądaniach.

W związku z powyższym wyznaczam 14 – dniowy termin na zapoznanie się i wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów w powyższej sprawie.

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...
Skip to content