Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 06 września 2023 roku o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarów-Osada do 2030 r.
Skip to content