Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie podziału Gminy Komarów-Osada na stałe obwody głosowania

utworzone przez | 9 kwietnia 2015 | Ogłoszenia

Obwieszczenie

Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 09 kwietnia 2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 12a ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z 2011 roku z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XX/112/12 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Komarów-Osada na stałe obwody głosowania, podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu:

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

GMINNE OBCHODY 80 ROCZNICY WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie zapraszają mieszkańców na uroczystość upamiętniającą 80 Rocznicę Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada. Uroczystość odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 roku w miejscowości...

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...
Skip to content