Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 28 maja 2024 r. znak WOOŚ.420.10.2023.LP

utworzone przez | 29 maja 2024 | Aktualności, INFORMACJE I KOMUNIKATY

Podajemy do publicznej wiadomości treść otrzymanego Obwieszczenia, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia strony postępowania oraz społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fragmentów infrastruktury związanej z budową drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne odcinek realizacyjny nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe”, które zostało udostępnione do zapoznania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=2031911.

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content