Obwieszczenie o wydaniu decyzji

utworzone przez | 26 czerwca 2008 | Ogłoszenia

Komarów-Osada, 2008-06-26

RGO.III.7624-2/08

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 26.06.2008 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 110915L i 110916L w miejscowości Wolica Śniatycka, gmina Komarów-Osada o długości 2474,75 m na działkach nr ewidencyjny 123, 185 i 483.

            Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada, na stronie internetowej urzędu: www.komarow.pl oraz za pośrednictwem sołtysa miejscowości: Wolica Śniatycka, w której zlokalizowana będzie inwestycja.

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W załączeniu komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanych ochronnych szczepieniach lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Wiosna, ach to Ty!

21 marca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie  powitali Wiosnę. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Samorządności. Uczniowie z klas VIII spróbowali swoich sił w roli nauczycieli oraz pracowników szkoły i...

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – rozstrzygnięty Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

21 marca 2023 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 14 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Turniej składał się z...
Skip to content