Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.05.2024 r. znak L.RUZ.4218.31.2024.AO

utworzone przez | 4 czerwca 2024 | Aktualności, INFORMACJE I KOMUNIKATY

Podajemy do publicznej wiadomości treść otrzymanego Obwieszczenia, w którym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 27.05.2024 r. zostało wydane postanowienie w sprawie odmowy sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.08.2023 roku, znak: LU.RUZ.4210.44.2023.AO, które zostało udostępnione do zapoznania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=2034258

 

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content