Nowe tablety dla szkół

utworzone przez | 15 kwietnia 2020 | Aktualności

Marszałek Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Zamojskiego w ramach akcji „Lubelskie wspiera uczniów” przekazał naszej gminie 12 tabletów wraz z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu. Tablety te na czas ograniczenia nauki w szkole przekazano 5 uczniom Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie; 2 uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach; 2 uczniom Szkoły Podstawowej w Zubowicach; 3 uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce.  

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content