Informacja o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 18.07.2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznych

utworzone przez | 18 lipca 2014 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w dniu 18.07.2014 roku stosownie do art. 80 ust. 5 w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U. z 2014 roku poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z pismem Ministerstwa Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych z dnia 9 lipca 2014 roku znak DGK-V-475-15/27920/JJ/14 z wniosku Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznych, zostało wydane postanowienie pozytywnie opiniujące projekt robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S-17 na odcinku Piaski-Hrebenne (województwo lubelskie i podkarpackie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50 000” przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Trawniki, Żółkiewka, Izbica, Nielisz, Tomaszów Lubelski i Komarów-Osada w zakresie dotyczącym realizacji prac obejmujących grunty położone na terenie Gminy Komarów-Osada w miejscowości Krzywystok.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu gminy w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pokój nr 8.

Wiecej informacji i treść postanowienia dostępne pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=100&p1=szczegoly&p2=822722

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content