Informacja o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 18.07.2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznych

utworzone przez | 18 lipca 2014 | Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w dniu 18.07.2014 roku stosownie do art. 80 ust. 5 w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U. z 2014 roku poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z pismem Ministerstwa Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych z dnia 9 lipca 2014 roku znak DGK-V-475-15/27920/JJ/14 z wniosku Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznych, zostało wydane postanowienie pozytywnie opiniujące projekt robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S-17 na odcinku Piaski-Hrebenne (województwo lubelskie i podkarpackie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50 000” przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Trawniki, Żółkiewka, Izbica, Nielisz, Tomaszów Lubelski i Komarów-Osada w zakresie dotyczącym realizacji prac obejmujących grunty położone na terenie Gminy Komarów-Osada w miejscowości Krzywystok.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu gminy w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pokój nr 8.

Wiecej informacji i treść postanowienia dostępne pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=100&p1=szczegoly&p2=822722

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Lista uczestników w przetargu ustnym ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

W związku z awarią serwera bip.lubelskie.pl lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostaje zamieszczona na stronie www.komarow.pl. Po usunięciu awarii lista zostanie również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada. Na...

Planowane wyłączenia prądu

Informujemy że planowane jest wyłączenie prądu w miejscowości: – Komarów-Osada ul. 3 Maja ( Stacja Komarów 8 ) w dniu 6 czerwca (wtorek) w godzinach od 8:00 do 12:00. Pełna treść informacji dostępna jest na stronie PGE Dystrybucja S.A. pod adresem:...
Skip to content