Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

utworzone przez | 13 października 2023 | Aktualności

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, to jeden z tych dni w roku, kiedy uwaga nas wszystkich skupia się na polskiej oświacie, na nauczycielach
i uczniach. Nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży to zadania bardzo ważne i wymagające rzetelnej wiedzy i systematycznej pracy. To dobra okazja, by podziękować dyrektorom, nauczycielom
i pracownikom oświaty za ich całoroczną pracę. Jak co roku Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska nagrodziła wyróżniających się dyrektorów, nauczycieli
i pracowników oświaty, doceniając ich wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz jej nieocenione efekty, za  działania na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich.

Nagrody Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymali:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

 • Pani Anna Kupiec-Niedźwiedź – dyrektor szkoły
 • Pani Ewelina Dołba – wicedyrektor
 • Pani Małgorzata Pachla – nauczyciel
 • Pani Wiesława Posłajko – nauczyciel
 • Pani Teresa Wszoła – nauczyciel
 • Pani Beata Zarębska -Jachymek – nauczyciel
 • Pani Jolanta Krosman – nauczyciel
 • Pani Lidia Boguszewska – Więcek – nauczyciel
 • Pan Andrzej Wlaź – nauczyciel
 • Pan Jakub Pachla – pracownik szkoły
 • Pan Marek Mazurek – pracownik szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce

 • Pani Anna Powroźnik – dyrektor szkoły
 • Pani Renata Mazur – nauczyciel
 • Pani Anna Orkiszewska – nauczyciel
 • Pani Dorota Pokryszka – pracownik szkoły

Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

 • Pani Anna Koszel -dyrektor przedszkola
 • Pani Katarzyna Tujak – nauczyciel 
 • Pani Anna Bełz- pracownik przedszkola

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content