Nagrody kapitana Mieczysława Kostrubca przyznane

utworzone przez | 17 grudnia 2021 | Aktualności

Kapituła Fundacji Kapitana Mieczysława Kostrubca w składzie: Pani Halina Chrzanowska córka fundatora, Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, Dyrektor Szkoły w Komarowie-Osadzie Anna Kupiec-Niedzwiedź rozpatrzyła pozytywnie wnioski rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i przyznała dwie równorzędne nagrody dla:

-Wiktorii Kwika – uczennicy klasy VIII c Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie

-Michała Łagowskiego – ucznia klasy VIII c Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie

Wymienieni uczniowie zostali wyróżnieni za wysoką kulturę osobistą i poszanowanie języka polskiego, aktywność w życiu klasy, szkoły, środowiska, udział w akcjach kształtujących wśród młodzieży postawy patriotyczne, uczących szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, ponadto za pracowitość, obowiązkowość i życzliwą postawę wobec koleżanek i kolegów.

W dniu 14 grudnia wręczono zaszczytne wyróżnienia nagrodzonym uczniom.

 

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...
Skip to content