Nagrody kapitana Mieczysława Kostrubca przyznane

utworzone przez | 17 grudnia 2021 | Aktualności

Kapituła Fundacji Kapitana Mieczysława Kostrubca w składzie: Pani Halina Chrzanowska córka fundatora, Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, Dyrektor Szkoły w Komarowie-Osadzie Anna Kupiec-Niedzwiedź rozpatrzyła pozytywnie wnioski rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i przyznała dwie równorzędne nagrody dla:

-Wiktorii Kwika – uczennicy klasy VIII c Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie

-Michała Łagowskiego – ucznia klasy VIII c Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie

Wymienieni uczniowie zostali wyróżnieni za wysoką kulturę osobistą i poszanowanie języka polskiego, aktywność w życiu klasy, szkoły, środowiska, udział w akcjach kształtujących wśród młodzieży postawy patriotyczne, uczących szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, ponadto za pracowitość, obowiązkowość i życzliwą postawę wobec koleżanek i kolegów.

W dniu 14 grudnia wręczono zaszczytne wyróżnienia nagrodzonym uczniom.

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content