Nagrody i tytuł „Człowieka Roku 2021 Gminy Komarów-Osada” przyznane

utworzone przez | 18 listopada 2021 | Aktualności

Kapituła Wieczystej Fundacji imienia Profesora dr habilitowanego Romana Trześniowskiego w składzie: Przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Pałczyński,

Wójt Gminy Komarów-Osada – Wiesława Sieńkowska,

Ksiądz Proboszcz Franciszek Nieckarz,

Skarbnik Fundacji  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie Anna Kupiec-Niedźwiedź,

Sekretarz Fundacji Krzysztof  Nabożny,

Waldemar Krosman,

Następca Fundatora Tomasz Trześniowski,

przyznała dwa równorzędne tytuły i nagrody „Człowieka Roku 2021 Gminy Komarów-Osada”. 

Panu Piotrowi Grząśko, honorowemu Komendantowi Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Komarowie-Osadzie, za szczególne zaangażowanie w funkcjonowanie i życie społeczności strażackiej. Druh Piotr Grząśko przez cztery dekady swojej służby wychował kilka pokoleń strażaków ochotników, motywował i mobilizował druhów, co widoczne było zarówno w akcjach ratowniczo gaśniczych jak i w działalności społecznej na rzecz środowiska i jednostek OSP z terenu gminy Komarów-Osada. Aktywnie działa w komarowskim Klubie Seniora i zespole śpiewaczym „Legenda”. Angażuje się w uroczystości państwowe, strażackie, kościelne i szereg innych organizowanych w naszej gminie.

Równorzędny tytuł i nagrodę „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada 2021” przyznano Panu Józefowi Pawliszak, za wkład pracy dla dobra społeczności gminnej. Jego zaangażowanie w pracę organizacji pozarządowych, jednostki straży pożarnej, klubu krwiodawstwa i innych dziedzin życia naszej gminy, wpływa na poprawę życia lokalnej społeczności. Swoją postawą i czynami motywował innych do podejmowania działań, aby coś czego się podejmuje, wyszło i funkcjonowało dobrze. Pan Józef Pawliszak to osoba wrażliwa na los innych, dostrzegająca potrzebujących. Od wielu lat jest prezesem jednostki OSP Komarów-Osada, był organizatorem i uczestnikiem wielu akcji niosących pomoc drugiemu człowiekowi. Zawsze pomocny przy organizacji uroczystości, świąt gminnych, kościelnych, strażackich.

Gratulujemy Panu Józefowi Pawliszakowi i Panu Piotrowi Grząśko tak zaszczytnego wyróżnienia i tytułu ”Człowiek Roku 2021 Gminy Komarów-Osada”.

W 1986 roku Profesor dr hab. Roman Trześniowski założył fundację swojego imienia, aby uwidocznić i utrwalić swój związek z Ziemią Komarowską. W ten sposób chciał docenić osoby działające na rzecz rodzinnej Gminy Komarów-Osada.

Nagroda przyznawana jest za znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej we wszystkich dziedzinach, które mają wpływ na podnoszenie poziomu życia w gminie Komarów-Osada.

Od 1986 roku Kapituła przyznała  96  nagród i tytułów. Podziwiamy  osoby nagrodzone i serdecznie im gratulujemy.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content