Nabyte prawa emerytalne

utworzone przez | 29 października 2020 | Aktualności

W dniu 29 października 2020 roku po wieloletniej pracy w Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie na zasłużoną emeryturę zdecydowały się przejść dwie pracownice Referatu Finansowego Urzędu Gminy.

Pani Teresa Ulanowska, która pracowała na stanowisku inspektora do spraw księgowości podatkowej 39 lat. Do pracy została przyjęta 1 sierpnia 1981 roku. W trakcie długoletniej pracy prowadziła sprawy związane z gospodarką żywnościową, skupem i kontraktacją, obsługą rady gminy, księgowością podatkową.

Pani Krystyna Włoszczuk pracowała na stanowisku inspektora do spraw wymiaru i ewidencji podatków. Do pracy w Urzędzie Gminy została przyjęta 9 listopada 1979 roku, od tego dnia nieprzerwanie przez cały okres ponad 40 letniej pracy zawodowej prowadziła sprawy związane z wymiarem i ewidencją podatków.

Pani Wójt Wiesława Sieńkowska, Zastępca Wójta Stanisław Siek i Skarbnik Beata Korona podziękowali Pani Teresie Ulanowskiej i Pani Krystynie Włoszczuk za wieloletnią współpracę, życzliwość i zaangażowanie. Życzyli Paniom dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi ciekawymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd planów i marzeń.

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content