Nabyte prawa emerytalne

utworzone przez | 29 października 2020 | Aktualności

W dniu 29 października 2020 roku po wieloletniej pracy w Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie na zasłużoną emeryturę zdecydowały się przejść dwie pracownice Referatu Finansowego Urzędu Gminy.

Pani Teresa Ulanowska, która pracowała na stanowisku inspektora do spraw księgowości podatkowej 39 lat. Do pracy została przyjęta 1 sierpnia 1981 roku. W trakcie długoletniej pracy prowadziła sprawy związane z gospodarką żywnościową, skupem i kontraktacją, obsługą rady gminy, księgowością podatkową.

Pani Krystyna Włoszczuk pracowała na stanowisku inspektora do spraw wymiaru i ewidencji podatków. Do pracy w Urzędzie Gminy została przyjęta 9 listopada 1979 roku, od tego dnia nieprzerwanie przez cały okres ponad 40 letniej pracy zawodowej prowadziła sprawy związane z wymiarem i ewidencją podatków.

Pani Wójt Wiesława Sieńkowska, Zastępca Wójta Stanisław Siek i Skarbnik Beata Korona podziękowali Pani Teresie Ulanowskiej i Pani Krystynie Włoszczuk za wieloletnią współpracę, życzliwość i zaangażowanie. Życzyli Paniom dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi ciekawymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd planów i marzeń.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content