Nabór wniosków na usuwanie azbestu!

utworzone przez | 28 stycznia 2022 | Ogłoszenia

Szanowni Państwo, informuję o rozpoczęciu VI – ostatniego naboru wniosków (Zgłoszeń lokalizacji) na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wymagane dokumenty w ramach naboru zainteresowane osoby fizyczne – właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby lub odpady zawierające azbest na terenie gminy będą mogli złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach: od 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, bądź telefonicznie pod nr 84 6153102, 84 6388643 lub na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Druki dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku oraz regulamin można pobrać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ze strony gminy www.komarow.pl – poniżej lub http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

WARTO JEDNAK NIE ZWLEKAĆ I POŚPIESZYĆ SIĘ ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU, GDYŻ O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROJEKTU BĘDZIE DECYDOWAĆ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ I STOPIEŃ PILNOŚCI!!!

Zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

  Wójt Gminy
/-/ Wiesława Sieńkowska

 

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content