Nabór wniosków na usuwanie azbestu!

utworzone przez | 28 stycznia 2022 | Ogłoszenia

Szanowni Państwo, informuję o rozpoczęciu VI – ostatniego naboru wniosków (Zgłoszeń lokalizacji) na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wymagane dokumenty w ramach naboru zainteresowane osoby fizyczne – właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby lub odpady zawierające azbest na terenie gminy będą mogli złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach: od 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, bądź telefonicznie pod nr 84 6153102, 84 6388643 lub na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Druki dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku oraz regulamin można pobrać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ze strony gminy www.komarow.pl – poniżej lub http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

WARTO JEDNAK NIE ZWLEKAĆ I POŚPIESZYĆ SIĘ ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU, GDYŻ O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROJEKTU BĘDZIE DECYDOWAĆ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ I STOPIEŃ PILNOŚCI!!!

Zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

  Wójt Gminy
/-/ Wiesława Sieńkowska

 

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

GMINNE OBCHODY 80 ROCZNICY WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie zapraszają mieszkańców na uroczystość upamiętniającą 80 Rocznicę Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada. Uroczystość odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 roku w miejscowości...

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...
Skip to content