Nabór formularzy rekrutacyjnych – granty na rozpoczęcie działalności gospodarczej

utworzone przez | 16 kwietnia 2012 | Ogłoszenia

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

zaprasza do udziału w projekcie

  „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

Działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu 
Grantowego Przedsiębiorczości”

realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

nr umowy URP/SPPW/1.1/KIK/13

 

Projekt „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” realizowany
jest przez Gminę Miejską Hrubieszów – Wnioskodawca w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – Partner Merytoryczny oraz Gminami Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice, Uchanie, Tyszowce, Dołhobyczów, Tomaszów Lubelski, Komarów-Osada jako Partnerami Samorządowymi.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych do I edycji prowadzony będzie w terminie:

od 23.04.2012 do 11.05.2012od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie niezbędne informacje przedstawione pod poniższymi linkami

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/pl/akltualnosci/1090-gotaniaogoszenie-i-naboru

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/pl/projektyszkolenia/1071-szablon-projektu-komisja-europejska

 

Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU (PK KSU) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej świadczy usługi informacyjne i doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.  Konsultanci zapraszają do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia wszystkich, którzy deklarują potrzebę skorzystania z powyższych usług. W ramach świadczonych usług istnieje możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego do Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnegomieszczącego się w Zamościu
przy ul. Partyzantów 3, pokój nr 4 i nr 38.

Szczegółowe informacje na temat terminów dyżurów pełnionych w Hrubieszowie
oraz Tomaszowie Lubelskim można uzyskać pod numerem telefonu  – 84 627 11 91.

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski. W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content