Nabór formularzy rekrutacyjnych – granty na rozpoczęcie działalności gospodarczej

utworzone przez | 16 kwietnia 2012 | Ogłoszenia

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

zaprasza do udziału w projekcie

  „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

Działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu 
Grantowego Przedsiębiorczości”

realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

nr umowy URP/SPPW/1.1/KIK/13

 

Projekt „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” realizowany
jest przez Gminę Miejską Hrubieszów – Wnioskodawca w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – Partner Merytoryczny oraz Gminami Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice, Uchanie, Tyszowce, Dołhobyczów, Tomaszów Lubelski, Komarów-Osada jako Partnerami Samorządowymi.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych do I edycji prowadzony będzie w terminie:

od 23.04.2012 do 11.05.2012od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie niezbędne informacje przedstawione pod poniższymi linkami

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/pl/akltualnosci/1090-gotaniaogoszenie-i-naboru

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/pl/projektyszkolenia/1071-szablon-projektu-komisja-europejska

 

Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU (PK KSU) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej świadczy usługi informacyjne i doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.  Konsultanci zapraszają do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia wszystkich, którzy deklarują potrzebę skorzystania z powyższych usług. W ramach świadczonych usług istnieje możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego do Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnegomieszczącego się w Zamościu
przy ul. Partyzantów 3, pokój nr 4 i nr 38.

Szczegółowe informacje na temat terminów dyżurów pełnionych w Hrubieszowie
oraz Tomaszowie Lubelskim można uzyskać pod numerem telefonu  – 84 627 11 91.

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content