MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

utworzone przez | 8 października 2021 | Aktualności

Dnia 6 października 2021 r. o godz. 1200 w Sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

W eliminacjach wzięło udział 9 uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-VI – 6 uczestników, klasy VII-VIII – 3 uczestników.

W skład jury weszli :

  1. Piotr Grząśko – Komendant Gminny – Przewodniczący,
  2. Iwona Pełypyszyn – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury – Sekretarz,
  3. Aneta Masłowska – Przedstawiciel Urzędu Gminy – Członek.

 Jury po dokonaniu oceny prac przyznało następujące miejsca:

 I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-VI):

I miejsce      Amelia Salitra – Szkoła Podstawowa w Antoniówce – 16 pkt

II miejsce     Kamil Jakubczak – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 15 pkt

II miejsce     Fabian Dubas – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 14 pkt

 

II grupa wiekowa  (szkoły podstawowe klasy VII i VIII) :

I miejsce      Dominik Dmitroca – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 16 pkt

II miejsce     Justyna Albingier – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 15 pkt

II miejsce     Amelia Nowak – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 12 pkt

 

Zwycięzcy, pierwszych miejsc w poszczególnych grupach, wezmą udział w eliminacjach wyższego stopnia.

Laureaci turnieju otrzymali nagrody oraz dyplomy, ufundowane przez Wójta Gminy Komarów-Osada i Stowarzyszenie „Aktywni w Kulturze” w Komarowie-Osadzie, pozostali uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy.

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content