MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

utworzone przez | 8 października 2021 | Aktualności

Dnia 6 października 2021 r. o godz. 1200 w Sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

W eliminacjach wzięło udział 9 uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-VI – 6 uczestników, klasy VII-VIII – 3 uczestników.

W skład jury weszli :

  1. Piotr Grząśko – Komendant Gminny – Przewodniczący,
  2. Iwona Pełypyszyn – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury – Sekretarz,
  3. Aneta Masłowska – Przedstawiciel Urzędu Gminy – Członek.

 Jury po dokonaniu oceny prac przyznało następujące miejsca:

 I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-VI):

I miejsce      Amelia Salitra – Szkoła Podstawowa w Antoniówce – 16 pkt

II miejsce     Kamil Jakubczak – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 15 pkt

II miejsce     Fabian Dubas – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 14 pkt

 

II grupa wiekowa  (szkoły podstawowe klasy VII i VIII) :

I miejsce      Dominik Dmitroca – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 16 pkt

II miejsce     Justyna Albingier – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 15 pkt

II miejsce     Amelia Nowak – Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 12 pkt

 

Zwycięzcy, pierwszych miejsc w poszczególnych grupach, wezmą udział w eliminacjach wyższego stopnia.

Laureaci turnieju otrzymali nagrody oraz dyplomy, ufundowane przez Wójta Gminy Komarów-Osada i Stowarzyszenie „Aktywni w Kulturze” w Komarowie-Osadzie, pozostali uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy.

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content