Mam talent

utworzone przez | 15 stycznia 2021 | Działalność Domu Kultury

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie zaprasza dzieci i młodzież do zaprezentowania swoich umiejętności, czyli odkrywania talentu.

Chwalimy się tym, co nas nakręca, wypełnia nam czas, co potrafimy wykonać i sprawia nam radość, np. śpiew, recytacja, malowanie, robótki ręczne. A może macie talent kulinarny, potraficie parodiować lub tworzycie teksty literackie (np. wiersze, opowiadania) albo odnosicie sukcesy w sporcie?

Podzielcie się z nami Waszymi zainteresowaniami, umiejętnościami, sukcesami, zbiorami i nadsyłajcie do nas zdjęcia (kolaże, prezentacje o rozmiarze do 50 MB) na adres: domkultury1@o2.pl

Nasza propozycja jest adresowana do mieszkańców gminy Komarów-Osada.

Termin nadsyłania krótkich filmów lub zdjęć upływa w dniu 31 stycznia 2021 r.

W tytule trzeba podać „Mam talent” a w treści imię i nazwisko, miejscowość i krótką informację o sobie i swoich zainteresowaniach.

Zaglądajcie na stronę www.komarow.pl i www.sokbib.naszabiblioteka.pl, bo tutaj zamieścimy Wasze relacje.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content