LOWE W GMINIE KOMARÓW-OSADA

utworzone przez | 27 lipca 2020 | Aktualności

Projekt: „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

LOWE W GMINIE KOMARÓW-OSADA

Zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych w Gminie Komarów-Osada.

Szanowni Państwo

Gmina Komarów-Osada planuje utworzyć Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tej inicjatywy dorośli mieszkańcy naszej gminy będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.

W załączeniu zamieszczony jest link kwestionariusza, który jest anonimowy, a jego wyniki posłużą do sporządzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych mieszkańców naszej gminy i opracowania oferty ośrodka.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety online do 10.08.2020r.

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhKnzYPID-VLCUz93AOnuSMHmpeWlKMmrLoNqoNy9I7DkFfA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content