Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE w Gminie Komarów-Osada

utworzone przez | 8 czerwca 2020 | Aktualności

Wójt Gminy podpisała z Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych w Gminie Komarów-Osada. Projekt modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Planowane są między innymi zajęcia informatyczne, z języka angielskiego, warsztaty wokalne, zajęcia ruchowe (zumba, aerobik), z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kosmetyczne. Szkolenia realizowane będą nieodpłatnie od września 2020 roku. Budżet projektu wynosi 183 896,00 zł. i jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Warunki udziału w projekcie oraz ofertę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie.

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content