Krystyna Kopciowska

utworzone przez | 12 lipca 2022 | Ludzie z pasją

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie.

Dyplom w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Lisa w 1984 r.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.
Od lat związana jest z Zamojskim Środowiskiem Plastycznym.
Twórczość w dziedzinie tkaniny artystycznej, ilustracji książkowej i malarstwa.

Krystyna Kopciowska urodziła się  w Zamościu, związana jest z Komarowem w sposób szczególny, gdyż właśnie to miejsce upodobali sobie jej dziadkowie – Maria i Mieczysław Czesakowie. Sentyment do miejsca zapisany jest pędzlem w obrazach olejnych, które prezentowane są na wystawie w Samorządowym Ośrodku Kultury.

Artystka maluje rzeczywistość z codziennych obserwacji natury, jaka otacza piękny Komarów. Przedstawia portrety bliskich oraz okoliczne krajobrazy. W obrazach uchwycone są obserwacje powstałe na przestrzeni lat i aktualnie nabierają one nowego znaczenia. Urokliwe miejsca są odbiciem pięknych, ulotnych chwil. W malarstwie, chwilą jest między innymi światło i cień, które akcentują intensywność koloru w czasie i przestrzeni, a w przedstawionych obrazach nadają szczególnej wyjątkowości. Wszystkie walory w efekcie bardzo zyskują i wprowadzają  w przyjazny klimat.

Krystyna Kopciowska w niezwykle swobodny i odważny sposób operuje plamą, która nadaje pracom swoistego charakteru, a w odbiorze staje się intrygująca i pozostawia w domyśle tajemnicę sentymentu do miejsca, jakim jest rodzinny Komarów. 

Wybrane fragmenty są uchwycone z wyjątkową tkliwością, jednak zaakcentowane w sposób rozpoznawalny i potraktowane jako szczególne, zwłaszcza dla Autorki obrazów.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content