KORONAWIRUS. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

utworzone przez | 24 marca 2020 | Koronawirus

CZYM JEST KORONAWIRUS, JAK SIĘ PRZED NIM CHRONIĆ I GDZIE UDAĆ SIĘ W RAZIE PODEJRZENIA

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej: wysoką gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i silnym zmęczeniem.

 

KIEDY I GDZIE PO POMOC

Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy wyjaśniać TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji. Nie należy samodzielnie zgłaszać się do przychodni zdrowia ani do szpitala na SOR bez wcześniejszego uzgodnienia, czy musisz się zgłosić i gdzie!

Zachowaj spokój, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz zwróć uwagę na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu.

W celu szybkiego rozpoznania każda osoba, u której wystąpiły objawy ostrej infekcji układu oddechowego, powinna skontaktować się telefonicznie z Powiatową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu po nr 84 6271059 lub nr tel. alarmowego po godzinach pracy 606535497

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego:

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

  • Biłgoraj, Arion Szpitale Sp. Z o.o., ul. Pojaska 5,
  • Lublin, Samodzielny Nr.1, ul. Staszica 16,
  • Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Mieczysława Biernackiego 9,
  • Chełm, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Szpitalna 53b/Paw.B,
  • Łuków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3,
  • Puławy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Józefa Bema 1,
  • Tomaszów Lubelski, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. Grunwaldzkie 1,
  • Biała Podlaska, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65,

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ: www.gis.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus lub dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ: 800-190-590.

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych. Dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Z tego też powodu prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content