Konsultacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Rolnikami

utworzone przez | 26 stycznia 2021 | Aktualności

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej. Dokument ten ma obejmować zarówno instrumenty I filara Wspólnej Polityki Rolnej, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało polski projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Rolników do  zapoznania się z tym projektem i zgłoszenia do 15 lutego 2021 r. swojego stanowiska poprzez specjalny formularz.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski. W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content