KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY KOMARÓW-OSADA i GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

utworzone przez | 16 marca 2020 | Aktualności

W związku z wprowadzeniem w Kraju stanu zagrożenia epidemicznego wynikającego z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażenia Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Komarów-Osada od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania będą funkcjonowały w TRYBIE PRACY OGRANICZONEGO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU

 

  • Bezpośrednia obsługa interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, tj. wystawienie aktu zgonu, złożenia wniosku lub odbioru dowodu osobistego, co nastąpi po wcześniejszym ustaleniu wizyty telefonicznie;
  • Pisma i dokumenty (w sprawach nie cierpiących zwłoki) będą przyjmowane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty, w biurze podawczym przy drzwiach wejściowych do Urzędu;
  • Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw i inną korespondencję można dostarczyć za pośrednictwem poczty polskiej, usług kurierskich lub elektronicznie na skrzynkę elektroniczną;
  • Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres;
  • Informacje na temat realizowanych usług publicznych są udzielane przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim;
  • Skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Wójta Gminy Komarów-Osada lub upoważnioną osobę w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00 telefonicznie – za pośrednictwem sekretariatu. Skargi i wnioski nie będą przyjmowane w kontakcie bezpośrednim;
  • Stany liczników zużycia wody należy zgłaszać telefonicznie na podane niżej numery telefonów lub elektronicznie przy pomocy poczty elektronicznej;
  • Płatności i należności publicznoprawne (w tym podatki, opłaty) należy wnosić w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na właściwe konta bankowe:

– NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ należy wpłacać na konto:

Urząd Gminy Komarów-Osada

Nr 98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

– OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI należy wpłacać na konto:

Urząd Gminy Komarów-Osada

Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

 

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy Komarów-Osada,

Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,

tel. 84 6153102, 846153113, 84 6153132, 84 6153184,

fax 84 6153185,

e-mail: poczta@komarow.pl, sekretariat@komarow.pl.

Numery wewnętrzne pracowników dostępne są pod tym adresem.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie,

Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada,

tel. 84 6153122,

e-mail: gopskomarow_osada@wp.pl  

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją prosimy również o bieżące śledzenie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu.

 

                                                                               Wójt Gminy Komarów-Osada
                                                                                  /-/ Wiesława Sieńkowska

Treść Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Komarów-Osada w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem)

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 9 lipca 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Księżostany Kolonia o numerze...
Skip to content