Kolejny projekt dla Gminy

utworzone przez | 2 lutego 2024 | Aktualności

Z przyjemnością informuję, że nasza Gmina jako Lider Projektu pozyskała z funduszy europejskich kwotę 8.180.324,46 zł na projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej
w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego. W dniu 30 stycznia Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski przekazał umowę na realizację projektu. Pozyskana kwota ma na celu ułatwienie mieszkańcom 6 gmin w tym oczywiście naszym mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych przez internet. W projekcie są następujące gminy gmina Adamów, gmina Grabowiec, gmina Łukowa, gmina Radecznica, gmina Stary Zamość i gmina Komarów-Osada jako lider projektu.

Pozyskana kwota będzie rozdysponowana dla tych 6-ciu gmin i każda gmina będzie realizowała projekt według swoich potrzeb.

W naszej gminie planowane są następujące działania:

Uruchomienie portalu e-usług dla mieszkańców, umożliwiającego:

  • sprawdzanie przez mieszkańców stanu zobowiązań z tytułu podatków,
  • czynszów i dzierżaw, opłat skarbowych i innych;
  • składanie wniosków, deklaracji i informacji przez Internet;
  • otrzymywanie przez mieszkańców powiadomień oraz komunikatów o wydarzeniach, sytuacjach kryzysowych przez sms lub aplikację mobilną.

Planujemy również rozbudowę systemów dziedzinowych oraz wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Kolejnym działaniem jest cyfryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium z udostępnieniem ich na portalu mapowym,

Projekt obejmuje również zakupy sprzętowe do elektronizacji urzędu.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content