Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczyźnie

utworzone przez | 18 lipca 2023 | Aktualności

W historię Ruszczyzny dzień 16 lipca 2023 roku zapisał się niecodzienną rocznicą.
W tym dniu Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczyźnie obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Uroczystość zainaugurował przemarsz przez miejscowość pododdziałów prowadzony przez Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą pod batutą Kapelmistrza Ryszarda Gryciaka. Komendant Gminny Michał Niedźwiedź prowadził kompanię honorową składającą się z reprezentacji jednostek OSP z terenu naszej gminy. Po złożeniu meldunku  została odprawiona uroczysta msza św. w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, którą odprawił ks. proboszcz Franciszek Nieckarz.  Po Mszy Świętej nastąpiła część oficjalna prezes Jednostki OSP Ruszczyzna druh Stanisław Petryk powitał zaproszonych gości. Najważniejsze wydarzenia z historii jednostki przedstawił naczelnik druh Zbigniew Pysiewicz. Ze strony zaproszonych gości popłynęły ciepłe słowa pod adresem pracy i oddania strażaków oraz życzenia następnych jubileuszy.

 W uroczystościach uczestniczyli:

Monika Pawłowska Poseł na Sejm RP,

Sławomir Bartnik- Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP,

Stanisław Grześko – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Starosta Zamojski,

Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu,

Mieczysław Skiba – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,

Wójt Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy i Honorowy Prezes Związku OSP RP,

Jerzy Pałczyński – Przewodniczący Rady Gminy,

Edward Schab – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

Stanisław Siek – Sekretarz  Gminy,

Beata Korona – Skarbnik Gminy,

Krzysztof Romańczuk – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie,

Michał Niedźwiedź  – Komendant Gminny,

Piotr Grząśko – Honorowy Komendant Gminny,

dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych z terenu Gminy:

Anna Powroźnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniówce,

Anna Koszel – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie
z siedzibą w Zubowicach,

Iwona Pełypyszyn – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Komarowie-Osadzie wraz z pracownikami,

Beata Pietras-Rudy- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej,

poczty sztandarowe z jednostek: OSP Antoniówka, OSP Dub, OSP Janówka, OSP Komarów-Osada, OSP Ruszczyzna, OSP Zubowice,

prezesi, naczelnicy i druhowie z jednostek OSP z Gminy Komarów-Osada.

Obchody uświetnił koncert w wykonaniu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej. Podczas uroczystości Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Sławomir Bartnik wręczył Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ruszczyźnie najwyższe odznaczenie strażackie – „Złoty Znak Związku” nadany uchwałą  przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Druhowie otrzymali medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa

1. Ryszard Kmiecik
2. Andrzej Najda

Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa

1. Tomasz Dzięgiel

2.  Maria Pysiewicz

3. Piotr Pysiewicz

4. Henryka Syty

5. Jerzy Smalcuga

6. Wojciech Wołek


Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa

1. Stanisław Petryk

2.Krzysztof Skrzyński

3.Piotr Skrzyński

W dalszej części spotkania wesoły program słowno-muzyczny zadedykowali strażakom uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie pod opieką nauczycielek Pani Lidii Boguszewskiej-Więcek i Renaty Koper.

Uroczystość prowadziła Pani Urszula Pakuła.


Jubileusz przebiegł w przyjacielskiej, sympatycznej atmosferze, zakończony wspólnym poczęstunkiem.

Gratulujemy Jednostce OSP Ruszczyzna i mieszkańcom wspaniałej organizacji uroczystości. Niech Wasza postawa i pasja społecznego działania będzie motywacją dla innych.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content