Izba Tradycji w Śniatyczach

utworzone przez | 27 lutego 2024 | Aktualności

Wójt Gminy zainicjowała aplikowanie o środki zewnętrzne na rozwój Izby Tradycji w Śniatyczach, którą prowadzi pani Lucyna Baryła. Ochotnicza Straż Pożarna w Śniatyczach we współpracy z Gminą realizuje projekt pn. „Izba Pamięci w Śniatyczach” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona zbiórka eksponatów tj.:

przedmioty codziennego użytku, sprzęty gospodarstwa domowego, rękodzieło ludowe, stroje, ozdoby, pamiątki rodzinne, dewocjonalia, zabytki piśmiennicze, zabawki, fotografie, obrazy, odznaczenia, narzędzia, sprzęty rolnicze i inne.

Ponadto zostaną sporządzone następujące dokumenty: wykaz zgromadzonych obiektów, opinia konserwatorska dotycząca stanu zachowania zgromadzonych obiektów, koncepcja wystawy stałej w rozwijanej izbie pamięci.

W przyszłości planujemy aplikować o środki na remont budynku po zlewni mleka w Śniatyczach oraz przenieść tam Izbę Tradycji, która obecnie mieści się w remizo-świetlicy w Śniatyczach.

Wartość projektu 39 050,00zł w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content