Informujemy o obowiązku zwracania opakowań po środkach ochrony roślin sprzedającemu środki niebezpieczne w opakowaniach

utworzone przez | 18 stycznia 2017 | Ogłoszenia

Na prośbę Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin informujemy o obowiązku zwracania opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie sklasyfikowanych jako środki niebezpieczne do sklepów, hurtowni lub punktów sprzedaży tego rodzaju środków niebezpiecznych. Taki sposób postępowania z pustymi opakowaniami po ww. środkach ochrony roślin, przekazanie ich do systemu Zbiórki Opakowań PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowanie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Rolnicy, którzy oddają opakowania powinni prosić o dokument potwierdzający zwrot opakowań, który potwierdzi, że postąpili z opakowaniami w sposób zgodny z prawem. W ramach powyższego systemu zbiórki zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin, ale również opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie w tym, m.in. po nawozach, adiuwantach oraz produktach biobójczych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888) użytkownicy środków niebezpiecznych będących środkiem ochrony roślin, którzy nie zwracają odpadów opakowaniowych po tych środkach przedsiębiorcy prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne w opakowaniach podlega karze grzywny.

Ulotka informacyjna dotycząca systemu zbiórki opakowań PSOR

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami opakowaniowymi po środkach ochrony roślin można uzyskać pod adresem: http://systempsor.pl/c/multimedia/

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content