Informujemy o obowiązku zwracania opakowań po środkach ochrony roślin sprzedającemu środki niebezpieczne w opakowaniach

utworzone przez | 18 stycznia 2017 | Ogłoszenia

Na prośbę Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin informujemy o obowiązku zwracania opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie sklasyfikowanych jako środki niebezpieczne do sklepów, hurtowni lub punktów sprzedaży tego rodzaju środków niebezpiecznych. Taki sposób postępowania z pustymi opakowaniami po ww. środkach ochrony roślin, przekazanie ich do systemu Zbiórki Opakowań PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowanie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Rolnicy, którzy oddają opakowania powinni prosić o dokument potwierdzający zwrot opakowań, który potwierdzi, że postąpili z opakowaniami w sposób zgodny z prawem. W ramach powyższego systemu zbiórki zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin, ale również opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie w tym, m.in. po nawozach, adiuwantach oraz produktach biobójczych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888) użytkownicy środków niebezpiecznych będących środkiem ochrony roślin, którzy nie zwracają odpadów opakowaniowych po tych środkach przedsiębiorcy prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne w opakowaniach podlega karze grzywny.

Ulotka informacyjna dotycząca systemu zbiórki opakowań PSOR

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami opakowaniowymi po środkach ochrony roślin można uzyskać pod adresem: http://systempsor.pl/c/multimedia/

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content