Informacja Wójta z konsultacji społecznych dotyczących trasy przebiegu linii kolejowej CPK przez Komarów-Osada

utworzone przez | 18 maja 2022 | Aktualności

W dniu 17 maja 2022 r. o godzinie 12.00 w Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej oraz o godzinie 16:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się spotkania konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada dotyczące opracowania Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) dla zadania pn. „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki- Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska- Zamość- Tomaszów Lubelski- Bełżec” realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Podczas spotkania przedstawiciele CPK oraz wykonawcy dokumentacji technicznej firmy Egis Poland Sp. z o.o. przybliżyli  założenia inwestycji i przedstawili warianty przebiegu trasy szybkiej kolei przez Gminę Komarów-Osada. 

Do 3 czerwca br. przyjmowane są również ankiety konsultacyjne dzięki którym mieszkańcy Gminy Komarów-Osada mogą wyrazić swoją opinię na temat przebiegu trasy kolejowej przez teren naszej gminy.

Wypełnione formularze z uwagami można złożyć wybierając jedną z poniższych możliwości:

1) wypełniając ankietę elektronicznie pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemyYX5RcFM4gJj46uv2kqVrxzLxFRkC8ZRE3i1slhB8cm_ag/viewform

 Link do mapy interaktywnej : https://experience.arcgis.com/experience/e85006591c0d419c812574e4208e5983/

2) przesyłając wydrukowaną i wypełnioną ankietę na adres firmy Egis Poland Sp. z o.o., Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (wykonawca) bądź Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa (inwestor);

3) wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00. Ankiety w Urzędzie Gminy Komarów-Osada będą przyjmowane do 2 czerwca br.

Wzór ankiety do wypełnienia znajduje się w załączniku.

Ankiety będą również dostępne w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pracownicy pomogą w wypełnianiu ankiet.

Wyrażone przez Państwa w ankietach uwagi, sprzeciw, postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego przedsięwzięcia. 

Wzór ankiety : https://www.cpk.pl/uploads/media/62751b2118759/trw-blz-ankieta.pdf

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content