Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

utworzone przez | 5 czerwca 2020 | Aktualności

Prosimy o dokonanie wpłat zaległych rat podatków, których nie uregulowano z powodu epidemii koronawirusa COVID-19. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Aby uniknąć powstawania zaległości i ponoszenia dodatkowych kosztów należy dokonać wpłat należnych zobowiązań.

Informację o stanie swoich zobowiązań podatkowych można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. Nr 1 bądź telefonicznie: 84 6388641 / 84 6388642

Wpłat podatków należy dokonywać na rachunek bankowy:
Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów
98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content