Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

utworzone przez | 5 czerwca 2020 | Aktualności

Prosimy o dokonanie wpłat zaległych rat podatków, których nie uregulowano z powodu epidemii koronawirusa COVID-19. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Aby uniknąć powstawania zaległości i ponoszenia dodatkowych kosztów należy dokonać wpłat należnych zobowiązań.

Informację o stanie swoich zobowiązań podatkowych można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. Nr 1 bądź telefonicznie: 84 6388641 / 84 6388642

Wpłat podatków należy dokonywać na rachunek bankowy:
Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów
98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content