Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

utworzone przez | 5 czerwca 2020 | Aktualności

Prosimy o dokonanie wpłat zaległych rat podatków, których nie uregulowano z powodu epidemii koronawirusa COVID-19. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Aby uniknąć powstawania zaległości i ponoszenia dodatkowych kosztów należy dokonać wpłat należnych zobowiązań.

Informację o stanie swoich zobowiązań podatkowych można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. Nr 1 bądź telefonicznie: 84 6388641 / 84 6388642

Wpłat podatków należy dokonywać na rachunek bankowy:
Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów
98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

ZOSTAŃ ŚNIEŻNYM ANIOŁEM

Zima zawsze niesie ze sobą wiele wyzwań, a odśnieżanie dla wielu osób stanowi poważny problem. Zachęcamy do zostania „Śnieżnym Aniołem”. Zrób dobry uczynek w postaci pomocy drugiemu człowiekowi i odśnież jego chodnik, posesję. W ten sposób propagujemy dobro oraz...

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.
Skip to content