Informacja o możliwości nieodpłatnego otrzymywania owoców – jabłek

utworzone przez | 30 marca 2015 | Ogłoszenia

Na prośbę Oddziału Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie przekazujemy informację dotyczącą Tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw

 

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, informuje, że od dnia 16 lutego 2015 roku została uruchomiona kolejna transza wsparcia producentów owoców i warzyw w ramach trwającego od ubiegłego roku mechanizmu „Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”.

Producenci owoców i warzyw uczestniczący w tym mechanizmie mogą przekazać bezpłatnie swoje produkty (aktualnie jabłka) m. in. placówkom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowym, ośrodkom pomocy społecznej, kołom łowieckim, ogrodom zoologicznym, które refunduje Agencja Rynku Rolnego.

Każdy podmiot zainteresowany nieodpłatnym otrzymywaniem jabłek powinien złożyć stosowne dokumenty nadające uprawniania do przyjmowania produktów.

W załączeniu przesyłam wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w Centrali ARR w Warszawie na adres: ul. Nowy Świat 6/12; 00-400 Warszawa:

  1. formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1) w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców,
  2. wniosek (Row_P1_f2) o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej wraz z załącznikami:
  • dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  • statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej,
  • zgodę osób zarządzających jednostką na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonymi przepisami Unii Europejskiej.

 

Pragnę poinformować, że przekazywane owoce są produktem pełnowartościowym, zdrowym, dostatecznie rozwiniętym i dojrzałym oraz spełniającym wymagania jakościowe, poświadczaniem, czego jest „Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw” wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zachęcam do skorzystania z uczestnictwa w ww. mechanizmie i nieodpłatnego przyjmowania jabłek, które będzie można rozdysponować wśród swoich podopiecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu umieszczane są na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce: Rynki Rolne → Owoce i warzywa.

http://www.arr.gov.pl/pozostale-dzialania/embargo-rosyjskie/3789-uwaga-informacja-na-temat-mozliwosci-bezplatnego-otrzymania-owocow-i-warzyw-od-producentow-poszkodowanych-wprowadzeniem-rosyjskiego-embarga.

Do pobrania druki:

Formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1)

Wniosek (Row_P1_f2)

 

 

 

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content