Informacja o możliwości nieodpłatnego otrzymywania owoców – jabłek

utworzone przez | 30 marca 2015 | Ogłoszenia

Na prośbę Oddziału Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie przekazujemy informację dotyczącą Tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw

 

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, informuje, że od dnia 16 lutego 2015 roku została uruchomiona kolejna transza wsparcia producentów owoców i warzyw w ramach trwającego od ubiegłego roku mechanizmu „Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”.

Producenci owoców i warzyw uczestniczący w tym mechanizmie mogą przekazać bezpłatnie swoje produkty (aktualnie jabłka) m. in. placówkom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowym, ośrodkom pomocy społecznej, kołom łowieckim, ogrodom zoologicznym, które refunduje Agencja Rynku Rolnego.

Każdy podmiot zainteresowany nieodpłatnym otrzymywaniem jabłek powinien złożyć stosowne dokumenty nadające uprawniania do przyjmowania produktów.

W załączeniu przesyłam wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia w Centrali ARR w Warszawie na adres: ul. Nowy Świat 6/12; 00-400 Warszawa:

  1. formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1) w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców,
  2. wniosek (Row_P1_f2) o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej wraz z załącznikami:
  • dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  • statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej,
  • zgodę osób zarządzających jednostką na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonymi przepisami Unii Europejskiej.

 

Pragnę poinformować, że przekazywane owoce są produktem pełnowartościowym, zdrowym, dostatecznie rozwiniętym i dojrzałym oraz spełniającym wymagania jakościowe, poświadczaniem, czego jest „Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw” wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zachęcam do skorzystania z uczestnictwa w ww. mechanizmie i nieodpłatnego przyjmowania jabłek, które będzie można rozdysponować wśród swoich podopiecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu umieszczane są na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce: Rynki Rolne → Owoce i warzywa.

http://www.arr.gov.pl/pozostale-dzialania/embargo-rosyjskie/3789-uwaga-informacja-na-temat-mozliwosci-bezplatnego-otrzymania-owocow-i-warzyw-od-producentow-poszkodowanych-wprowadzeniem-rosyjskiego-embarga.

Do pobrania druki:

Formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1)

Wniosek (Row_P1_f2)

 

 

 

 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content