Informacja o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 9 października 2017 | Ogłoszenia

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że rokowania po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku znak GN-Z/7510.1.89.2013.MG) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dub, numerem 203/3 o powierzchni 0,9834 ha, zostały przeprowadzone w dniu 06 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15.

Cena wywoławcza wynosiła 23.000,00 zł. Ofertę wraz z wpłatą zaliczki w wyznaczonym terminie złożyła jedna osoba.

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Najwyższa cena zaoferowana wyniosła 23.300,00. Kandydatem na nabywcę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dub numerem 103/3 o powierzchni 0,9834 ha została Pani Jolanta Grądz  zam. Dub 30, gmina Komarów-Osada.

                                            (-) Wójt Gminy

                                            mgr Wiesława Sieńkowska

Pełna treść informacji dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1203081

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content