Informacja o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 9 października 2017 | Ogłoszenia

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że rokowania po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku znak GN-Z/7510.1.89.2013.MG) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dub, numerem 203/3 o powierzchni 0,9834 ha, zostały przeprowadzone w dniu 06 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15.

Cena wywoławcza wynosiła 23.000,00 zł. Ofertę wraz z wpłatą zaliczki w wyznaczonym terminie złożyła jedna osoba.

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Najwyższa cena zaoferowana wyniosła 23.300,00. Kandydatem na nabywcę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dub numerem 103/3 o powierzchni 0,9834 ha została Pani Jolanta Grądz  zam. Dub 30, gmina Komarów-Osada.

                                            (-) Wójt Gminy

                                            mgr Wiesława Sieńkowska

Pełna treść informacji dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1203081

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

W związku z wprowadzonymi ułatwieniami w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników, informuję, iż wyznaczony został teren targowiska (parking obok kościoła w Komarowie-Osadzie) na którym rolnicy i ich domownicy mogą sprzedawać bez opłaty targowej w piątki i...

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Na terenie gminy Komarów-Osada w dniu 27 marca 2023 roku zostały wykonane bezpłatne badania mammograficzne  u kobiet od 50-69 roku życia w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie. Na mammografię zgłosiły się panie z terenu naszej gminy....

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Konkurs i warsztaty świąteczne w SOK-u

W Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty plastyczne dla  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy i Klubu Seniora Legenda. Podczas warsztatów uczestnicy  własnoręcznie wykonali  piękne ozdoby świąteczne, pod okiem instruktora SOK. W stroikach  dominuje...
Skip to content