Informacja o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

utworzone przez | 9 października 2017 | Ogłoszenia

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że rokowania po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku znak GN-Z/7510.1.89.2013.MG) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dub, numerem 203/3 o powierzchni 0,9834 ha, zostały przeprowadzone w dniu 06 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15.

Cena wywoławcza wynosiła 23.000,00 zł. Ofertę wraz z wpłatą zaliczki w wyznaczonym terminie złożyła jedna osoba.

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Najwyższa cena zaoferowana wyniosła 23.300,00. Kandydatem na nabywcę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dub numerem 103/3 o powierzchni 0,9834 ha została Pani Jolanta Grądz  zam. Dub 30, gmina Komarów-Osada.

                                            (-) Wójt Gminy

                                            mgr Wiesława Sieńkowska

Pełna treść informacji dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1203081

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

GMINNE OBCHODY 80 ROCZNICY WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie zapraszają mieszkańców na uroczystość upamiętniającą 80 Rocznicę Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada. Uroczystość odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 roku w miejscowości...

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...
Skip to content