Informacja o szkoleniu w zakresie podejmowania i rozwijania działaności gospodarczej

utworzone przez | 29 września 2016 | Ogłoszenia

Na prośbę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zamieszczamy poniżej informację dotyczącą szkolenia w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 4 października 2016 w Centrum Kultury w Sitnie.

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content