Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego na rok 2022

utworzone przez | 23 sierpnia 2022 | Aktualności

Komarów-Osada, 2022-08-22

GNUPP.524.5.2022

Informacja

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2022 roku (01.069.2022 r. – 31.12.2022 r.) zadań w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z tereny Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego z terminem składania ofert powierzono:

– zadania w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego – Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim – kwota dotacji 2.440,00 zł.  

(-) Stanisław Siek 

Sekretarz Gminy

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W załączeniu komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanych ochronnych szczepieniach lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Wiosna, ach to Ty!

21 marca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie  powitali Wiosnę. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Samorządności. Uczniowie z klas VIII spróbowali swoich sił w roli nauczycieli oraz pracowników szkoły i...

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – rozstrzygnięty Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

21 marca 2023 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 14 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Turniej składał się z...
Skip to content