Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego na rok 2022

utworzone przez | 23 sierpnia 2022 | Aktualności

Komarów-Osada, 2022-08-22

GNUPP.524.5.2022

Informacja

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2022 roku (01.069.2022 r. – 31.12.2022 r.) zadań w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z tereny Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego z terminem składania ofert powierzono:

– zadania w zakresie oświaty i wychowania – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego – Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim – kwota dotacji 2.440,00 zł.  

(-) Stanisław Siek 

Sekretarz Gminy

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content