Informacja o dodatkowej rekrutacji

utworzone przez | 21 października 2014 | Ogłoszenia

Przedłużenie rekrutacji dotyczy:

1. Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji i wystąpień publicznych z elementami udzielania pierwszej pomocy „bezpieczna Gotania” (dla pracowników JST i jednostek organizacyjnych)

2. Sadownictwo/pielęgnacja drzew i krzewów z elementami udzielania pierwszej pomocy „bezpieczna Gotania”

Termin rekrutacji został wydłużony o dodatkowy tydzień: od 20.10.2014 r. do 30.10.2014 r.

Rekrutacja uczestników szkoleń prowadzona będzie przez Organizatora szkoleń – Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice w siedzibie biura Centrum Szkoleń Zawodowych „Kapyś” przy ul. 3-go Maja 10 w Hrubieszowie w dniach od 20 do 30 października 2014 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Poniżej zamieszony został link ze strony www.sppw.gotania.pl, a także ogłoszenie w formacie .pdf

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content