Informacja dotycząca odbioru z nieruchomości popiołu z palenisk domowych

utworzone przez | 16 lutego 2015 | Ogłoszenia

Informujemy, że od stycznia 2015 roku odpady zmieszane zebrane na terenie Gminy Komarów-Osada są przekazywane do dalszej segregacji na linii sortowniczej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. W związku z tym przypominamy o bezwzględnym zakazie wrzucania popiołu z palenisk domowych do odpadów zmieszanych odbieranych w ramach gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Informujemy, że zanieczyszczone popiołem odpady komunalne poddane sortowaniu negatywnie wpływają na proces technologiczny zakładu, powodują nieuzasadniony wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, ograniczając możliwości uzyskania założonych przepisami efektów, których nieosiągnięcie spowoduje naliczanie dla gmin kar finansowych skutkujących wzrostem kosztów odbioru odpadów od mieszkańców.

W sytuacji stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady z terenu nieruchomości faktu mieszania odpadów komunalnych z popiołem, takie odpady do czasu przesegregowania nie będą odbierane.

Jednocześnie informujemy, że popiół z nieruchomości odbierany jest raz na trzy miesiące w terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Zapotrzebowanie na worki na popiół należy zgłaszać przy odbiorze odpadów firmie odbierającej.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

GMINNE OBCHODY 80 ROCZNICY WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie zapraszają mieszkańców na uroczystość upamiętniającą 80 Rocznicę Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada. Uroczystość odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 roku w miejscowości...

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...
Skip to content