Informacja dotycząca odbioru z nieruchomości popiołu z palenisk domowych

utworzone przez | 16 lutego 2015 | Ogłoszenia

Informujemy, że od stycznia 2015 roku odpady zmieszane zebrane na terenie Gminy Komarów-Osada są przekazywane do dalszej segregacji na linii sortowniczej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. W związku z tym przypominamy o bezwzględnym zakazie wrzucania popiołu z palenisk domowych do odpadów zmieszanych odbieranych w ramach gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Informujemy, że zanieczyszczone popiołem odpady komunalne poddane sortowaniu negatywnie wpływają na proces technologiczny zakładu, powodują nieuzasadniony wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, ograniczając możliwości uzyskania założonych przepisami efektów, których nieosiągnięcie spowoduje naliczanie dla gmin kar finansowych skutkujących wzrostem kosztów odbioru odpadów od mieszkańców.

W sytuacji stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady z terenu nieruchomości faktu mieszania odpadów komunalnych z popiołem, takie odpady do czasu przesegregowania nie będą odbierane.

Jednocześnie informujemy, że popiół z nieruchomości odbierany jest raz na trzy miesiące w terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Zapotrzebowanie na worki na popiół należy zgłaszać przy odbiorze odpadów firmie odbierającej.

Akcja Cała Gmina Biega 2023

Piękna  pogoda,  wspaniała atmosfera sprzyjała miłośnikom aktywnego wypoczynku z terenu gminy Komarów-Osada, uczestnikom akcji „Cała Gmina Biega”. W biegach przełajowych, zorganizowanych w Dzień Dziecka, wzięło udział około 300 zawodników, startujących w...

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...
Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy...

Skip to content