Informacja dotycząca dofinansowania przedsięwziecia pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komarów-Osada w 2017 r.

utworzone przez | 9 czerwca 2017 | Ogłoszenia

Gmina Komarów-Osada informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komarów-Osadajest dotowana na podstawie umowy nr 226/2017/D/OZ z dnia 07.06.2017 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1–Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Skip to content