INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

utworzone przez | 27 października 2022 | Aktualności

Informujemy, że do 31 października 2022 r. wydłużono termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r.

Wprowadzono także możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r.: suszy, gradu, deszczu nawalny, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

O ww. pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej w terminie do 15 listopada 2022 r.

W związku z powyższym dla zachowania powyższego terminu, należy pilnie zakończyć procedurę składania wniosków o oszacowanie szkód w aplikacji suszowej.

Więcej informacji o pomocy rolnikom można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content