Informacja dla osób, które chcą dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

utworzone przez | 9 listopada 2022 | Aktualności

Informacja dla osób, które chcą dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

W czwartek 10 listopada 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie rozpocznie wydawanie zaświadczeń niezbędnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

– na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

– których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez GOPS w Komarowie-Osadzie;

– które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć od 10 listopada 2022 r.:

– osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30;

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku wniosek powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Mieszkańcy gminy, którzy wcześniej złożyli wniosek o dodatek węglowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach niezwłocznie. Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie w terminie 14 dni. Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu max. 1,5 tony węgla do końca tego roku, a kolejne 1,5 tony od
1 stycznia 2023 roku.

Wzór wniosku do pobrania jest na stronie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Komarowie-Osadzie pod adresem : https://komarow.naszops.pl/ oraz Gminy Komarów-Osada pod adresem : http://www.komarow.pl/, a także w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń udzielane są w GOPS pod numerem
tel 84 615 31 22.

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Załączniki :

Wniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

„Dotacje dla rolnictwa” bezpłatny webinar informacyjny

W załączeniu zaproszenie dla rolników do udziału w webinarium „Dotacje dla rolnictwa”, które odbędzie się 1 lutego 2023 r. Agenda spotkania

Laurki na Dzień Babci i Dziadka

Konkurs na „Laurkę dla Babci i Dziadka”  organizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury został już rozstrzygnięty. Wpłynęło 19 kolorowych laurek, które zachwyciły nas pomysłowością i oryginalnością. Dzieci wykazały się  precyzją wykonania i szerokim wachlarzem...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.  

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w...
Skip to content