Informacja dla osób, które chcą dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

utworzone przez | 9 listopada 2022 | Aktualności

Informacja dla osób, które chcą dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

W czwartek 10 listopada 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie rozpocznie wydawanie zaświadczeń niezbędnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

– na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

– których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez GOPS w Komarowie-Osadzie;

– które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć od 10 listopada 2022 r.:

– osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30;

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku wniosek powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Mieszkańcy gminy, którzy wcześniej złożyli wniosek o dodatek węglowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach niezwłocznie. Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie w terminie 14 dni. Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu max. 1,5 tony węgla do końca tego roku, a kolejne 1,5 tony od
1 stycznia 2023 roku.

Wzór wniosku do pobrania jest na stronie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Komarowie-Osadzie pod adresem : https://komarow.naszops.pl/ oraz Gminy Komarów-Osada pod adresem : http://www.komarow.pl/, a także w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń udzielane są w GOPS pod numerem
tel 84 615 31 22.

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Załączniki :

Wniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content