Henryka Syty

utworzone przez | 5 maja 2014 | Ludzie z pasją

Henryka Syty urodzona w 1948 w Krynicach.

Ukończyła Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Łabuniach a następnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zamościu. W roku 1967 podjęła pracę w Domu Dziecka w Łabuniach, gdzie przez trzy lata pracowała jako opiekunka dziecięca. Następnie zdecydowała poświęcić się pracy w domowym gospodarstwie. W wieku 10 lat uczyła się prac związanych z rękodziełem, które wówczas było dobrym sposobem na tworzenie własnych i często jedynych dekoracji domu. W zbiorach Pani Henryki można znaleźć hafty richelieu, hafty płaskie i robótki szydełkowe, które mają swój początek w małych serwetkach poprzez bieżniki a skończywszy na obrusach o pięknych wzorach. Podczas wykonywania swoich robótek Pani Henryka poszukuje nowego nurtu, który znajduje miejsce w poezji ludowej. Pisze wiersze i piosenki o różnorodnej tematyce i temu podobnych nastrojach. Zbiór liczy około dwudziestu tekstów.

 

Aktualnie Henryka Syty pełni funkcję Przewodniczącej Gminnej Rady KGW, jest również członkiem Rady Roztoczańskiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Przez 25 lat udzielała się w Kole Gospodyń w Ruszczyźnie jako przewodnicząca i członkini koła, jest także założycielką zespołu śpiewaczego „Ruszczyżnianki”, w którym również śpiewa. Ma za sobą wiele osiągnięć w dziedzinie rękodzieła, swoje prace prezentowała na wielu kiermaszach i pokazach twórczości ludowej.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content