Henryka Syty

utworzone przez | 5 maja 2014 | Ludzie z pasją

 

Henryka Syty urodzona w 1948 w Krynicach.

Ukończyła Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Łabuniach a następnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zamościu. W roku 1967 podjęła pracę w Domu Dziecka w Łabuniach, gdzie przez trzy lata pracowała jako opiekunka dziecięca. Następnie zdecydowała poświęcić się pracy w domowym gospodarstwie. W wieku 10 lat uczyła się prac związanych z rękodziełem, które wówczas było dobrym sposobem na tworzenie własnych i często jedynych dekoracji domu. W zbiorach Pani Henryki można znaleźć hafty richelieu, hafty płaskie i robótki szydełkowe, które mają swój początek w małych serwetkach poprzez bieżniki a skończywszy na obrusach o pięknych wzorach. Podczas wykonywania swoich robótek Pani Henryka poszukuje nowego nurtu, który znajduje miejsce w poezji ludowej. Pisze wiersze i piosenki o różnorodnej tematyce i temu podobnych nastrojach. Zbiór liczy około dwudziestu tekstów.

 

Aktualnie Henryka Syty pełni funkcję Przewodniczącej Gminnej Rady KGW, jest również członkiem Rady Roztoczańskiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Przez 25 lat udzielała się w Kole Gospodyń w Ruszczyźnie jako przewodnicząca i członkini koła, jest także założycielką zespołu śpiewaczego „Ruszczyżnianki”, w którym również śpiewa. Ma za sobą wiele osiągnięć w dziedzinie rękodzieła, swoje prace prezentowała na wielu kiermaszach i pokazach twórczości ludowej.

 

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content