Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Komarów-Osada na 2015 rok

utworzone przez | 17 grudnia 2014 | Ogłoszenia

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komarów-Osada w 2015 roku

Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136

MIEJSCOWOŚCI

Rodzaj odpadu

2015

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Huta Komarowska, Janówka Wschodnia, Janówka Zachodnia, Komarów Górny, Kraczew, Księżostany, Księżostany-Kolonia, Sosnowa-Dębowa, Wolica Brzozowa-Kolonia,

Komunalne

7

3

3

8

5

2

7

4

2

6

3

2

Segregowane

 

 

3

 

 

2

 

4

2

 

 

2

Antoniówka. Krzywystok, Krzywystok- Kolonia, Ruszczyzna, Śniatycze, Wolica Śniatycka

Komunalne

8

4

4

9

6

3

8

5

3

7

4

3

Segregowane

 

 

4

 

 

3

 

5

3

 

 

3

Komarów Dolny, Komarów-Osada, Komarów- Wieś, Wolica Brzozowa, Zubowice, Zubowice-Kolonia

Komunalne

9

5

5

10

7

5

9

6

4

8

5

4

Segregowane

 

 

5

 

 

5

 

6

4

 

 

4

Dub, Kadłubiska, Swaryczów, Tomaszówka, Tuczapy

Komunalne

10

6

6

11

8

6

10

7

5

9

6

5

Segregowane

 

 

6

 

 

6

 

7

5

 

 

5

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącu zaznaczonym na fioletowo (wrzesień 2015).

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content