Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

utworzone przez | 30 kwietnia 2020 | Aktualności

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku egzaminy ósmoklasistów odbędą się w dniach od 16 do 18 czerwca 2020r.

 

Harmonogram egzaminów:

16 czerwca 2020 r. (wtorek) – język polski – godz. 9:00, czas trwania 120 min.

17 czerwca 2020 r. (środa) – matematyka – godz. 9:00, czas trwania 100 min.

18 czerwca 2020r. (czwartek) – język obcy nowożytny – język angielski godz. 9:00 czas trwania 90 min.

Uczniowie, którzy z różnych względów m.in. zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w pierwszym  terminie wyznaczono termin dodatkowy  na 7-8-9 lipca 2020 r.

7 lipca (wtorek) język polski – godz. 9:00

8 lipca (środa) matematyka – godz. 9:00

9 lipca (czwartek) język obcy nowożytny język angielski – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia na egzaminach.

 

 

 

 

 

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content