Halina Ważny

utworzone przez | 5 maja 2014 | Ludzie z pasją

Halina Ważny urodzona w 1947 roku w Kadłubiskach.

Aktualnie mieszka w Śniatyczach, gdzie wspólnie z rodziną prowadzi gospodarstwo rolne.

Rękodziełem zajmuje się już długo, bo od wczesnego dzieciństwa. Rodzice, którzy podpatrzyli pomysł wyplatania koszy od twórców ludowych zza Buga pokazali pierwsze kroki tej pracy.

Ręcznie plecione ekologiczne kosze z rogożyny przybierały piękne kształty i stały się źródłem dochodu wielu rodzin w okolicy. Babcia Pani Haliny zdradziła tajniki prac szydełkowych, które następnie przeobrażały się w piękne serwety i inne formy przestrzenne. Te dwie techniki dominują w rękodziele i do dziś są udoskonalane poprzez autorkę, która podpatruje wzory ze stron internetowych.

Obecnie wyplatanie koszy odbywa się z materiału zastępczego czyli z papieru, a robótki mają zastosowanie w dekoracji przedmiotów np. koszyczki z płyt CD, czy plastikowe opakowania w oprawie szydełkowej. Prace Pani Haliny a szczególnie koszyki z rogożyny przed laty znalazły również swoje miejsce w jednej z warszwskich Cepelii i cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ostatnim czasie rękodzieło autorki można spotkać na kiermaszach i stoiskach twórców ludowych. Od 1968 roku Halina Ważny rozpoczęła działalność społeczną w miejscowym Kole Gospodyń w Śniatyczach. W 1975 roku włączyła się do zespołu śpiewaczego Śniatyczanki i wraz z nim brała udział i do dziś aktywnie uczestniczy w różnych imprezach scenicznych.

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content